Graffitishield Wax **

Anti-graffiti produkt - baseret på bivoks

Beskrivelse

Når GraffitiShield™ WAX er gennemhærdet, beskytter det den behandlede overflade mod de fleste typer farve og maling. Graffiti fjernes nemt med varmt vand. Efter afrensning af graffiti skal der påføres et nyt lag Graffiti-Shield™ WAX. Når det nye lag er gennemhærdet, er overfladen igen beskyttet.
Egnede overflader: Natursten, teglsten, kalksandsten, beton, akryl og marmor. Overfladen skal kunne tåle højtryksrensning med 70-90° C varmt vand.