Fillcoat med fibre

Tagtætningsprodukt

Beskrivelse

Anvendes på tage, gesimser, skorstenssokler, tagrender, inddækninger mv.

Sikkerheds­datablade